ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟΡΙΑ; ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
info@merkenergy.gr
E-mail
+30 2106008998
Τηλέφωνο
Ρούμελης 33, Αγία Παρασκευή
Διεύθυνση

Ηλιοθερμικά Συστήματα

Ηλιοθερμικά Συστήματα

  Τα Ηλιοθερμικά Συστήματα αποτελούν έναν εναλλακτικό πράσινο τρόπο θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού, με τον οποίο όμως μπορούμε να εξοικονομήσουμε και τεράστια ποσά από τα έξοδα του σπιτιού μας.

  Τα τελευταία χρόνια με τη μεγάλη αύξηση των τιμών των καυσίμων, καθώς και με την καθιέρωση του Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας των Κτιρίων, η ανάγκη εξοικονόμησης και μείωσης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας έχει αρχίσει να γίνεται συνειδητή. Η ηλιοθερμία είναι μια μέθοδος κατά την οποία αξιοποιείται η ηλιακή ενέργεια, παράγοντας ζεστό νερό χρήσης και καλύπτοντας μέρος των απαιτήσεων θέρμανσης των κτηρίων. Η μέθοδος εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια σε χώρες της Ευρώπης, στη χώρα μας όμως είναι πολύ λιγότερο γνωστή. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ηλιακών συστημάτων που εγκαθίστανται στη Γερμανία και την Αυστρία, χώρες με μικρή ηλιοφάνεια και μεγάλες ανάγκες θέρμανσης, είναι συνδυασμένα συστήματα θέρμανσης χώρου και νερού χρήσης. Σε όλη τη Μεσόγειο, οι τιμές της ηλιακής ακτινοβολίας ευνοούν τη χρήση των ηλιακών συστημάτων καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, το κλίμα είναι ιδανικό για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις.

  Σημαντική οικονομία στη θέρμανση και το ζεστό νερό χρήσης, προσφέρει σε μία κατοικία, η εγκατάσταση ενός Ηλιοθερμικού Συστήματος.

  Η διαρκής αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και γενικά των καυσίμων οδηγεί στην αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων θέρμανσης με σκοπό τη μείωση του κόστους της χρήσης της. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εναλλακτικές λύσεις για τη χώρα μας είναι η ηλιοθερμία.

Ηλιοθερμία

Ηλιοθερμία είναι η τεχνική της μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε θερμική.

Οι δύο  βασικές  συνιστώσες της ηλιοθερμίας είναι :

  • Ο  ήλιος , η  πηγή  της  ενέργειας.
  • Το Ηλιοθερμικό  Σύστημα (ΗΘ.Σ.) , ο δέκτης και μετατροπέας της ηλιακής ενέργειας σε θερμική ενέργεια.
    Εφαρμογές της ηλιοθερμίας.

Η ηλιοθερμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω εφαρμογές :

Θέρμανση νερού χρήσης.
– Θέρμανση χώρων.
– Θέρμανση νερού κολυμβητικών δεξαμενών.
– Ηλιακό κλιματισμό.
– Βιομηχανικές θερμικές διεργασίες.

Τα μέρη του  ΗΘ.Σ.

Ένα ηλιοθερμικό σύστημα αποτελείται από :

Τους ηλιακούς συλλέκτες.
(συγκεντρώνουν την ηλιακή ακτινοβολία και τη μετατρέπουν σε θερμική).

Το δίκτυο σωληνώσεων – κυκλοφορητές.
(με τη βοήθεια ενός υγρού θερμικού φορέα , μεταφέρουν τη θερμική ενέργεια στο θερμοδοχείο για αποθήκευση).

Το θερμοδοχείο.
(αποθηκεύει τη θερμική ενέργεια που προέρχεται από διάφορες πηγές).

Τα όργανα / εξαρτήματα ασφαλείας – ελέγχου – ρυθμίσεων.
(εξασφαλίζουν την ασφαλή και καλή λειτουργία της εγκατάστασης).Επιλογή ΗΘ.Σ.

  Το βέλτιστο μέγεθος ενός ΗΘ.Σ. είναι αποτέλεσμα οικονομοτεχνικής μελέτης που έχει ως στόχους αφενός την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους αγοράς και λειτουργίας της εγκατάστασης και αφετέρου τη μεγιστοποίηση της εξοικονομούμενης  θερμικής ενέργειας.

  Τα παραπάνω οδηγούν στην επιλογή του βέλτιστου ποσοστού κάλυψης των θερμικών ενεργειακών αναγκών μιας εφαρμογής, που είναι αντίστοιχο της επιφάνειας των ηλιακών συλλεκτών.

  Ο «ενεργειακός υπολογισμός» του ηλιοθερμικού συστήματος (θερμικά φορτία θέρμανσης χώρων & ζεστού νερού χρήσης, ηλιακή ενέργεια , τεχνικά χαρακτηριστικά  ηλιακών συλλεκτών , επιφάνεια συλλεκτών & ογκομετρική χωρητικότητα θερμοδοχείου) θα πρέπει να συμπληρώνεται  από τον «υδραυλικό υπολογισμό» του ΗΘ.Σ. (διαστασιολόγηση : δικτύου σωληνώσεων, κυκλοφορητών , συσκευών ασφαλείας και καλής λειτουργίας), έτσι ώστε να κατασκευάζεται ένα σύστημα αποδοτικό , οικονομικό, τεχνικά άρτιο και χωρίς προβλήματα.Επισημάνσεις εγκατάστασης ΗΘ.Σ.

  Η προσεκτική επιλογή βασικών σημείων μιας ηλιοθερμικής εγκατάστασης μπορεί να μεγιστοποιήσει την απόδοση της. Τέτοια σημεία είναι :

  • Οι ηλιακοί συλλέκτες να είναι υψηλής  απόδοσης με τη σχετική πιστοποίηση.
  • Το θερμοδοχείο να είναι αντίστοιχου όγκου με την επιφάνεια των συλλεκτών και να έχει καλή θερμομόνωση, ώστε να μην χάνεται γρήγορα η ενέργεια του ηλίου που έχει αποθηκευτεί σε αυτό.  Καλύτερα ακόμα είναι τα θερμοδοχεία θερμοκρασιακής διαστρωμάτωσης, στα οποία η αποθήκευση της θερμικής ενέργειας γίνεται σε διαφορετικά θερμοκρασιακά επίπεδα αντίστοιχα των απαιτούμενων εφαρμογών.
  • Οι ηλιακοί συλλέκτες να εγκαθίστανται με την ενδεδειγμένη κλίση και προσανατολισμό.
  • Να αποφεύγεται η σκίαση των συλλεκτών.
  • Η μελέτη του  συστήματος να γίνεται από μηχανικό.
  • Οι ρυθμίσεις των παραμέτρων λειτουργίας να γίνονται από εξειδικευμένα  άτομα.

Πλεονεκτήματα  εγκατάστασης ΗΘ.Σ.

Τα πλεονεκτήματα μιας ηλιοθερμικής εγκατάστασης είναι :

– Μείωση του ενεργειακού κόστους κτιρίων και δραστηριοτήτων.

– Επίτευξη έως και της μέγιστης ενεργειακής κλάσης Α+ κατά ΚΕνΑΚ.

– Επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον».

– Συνδυάζεται και μπορεί να λειτουργεί παράλληλα με άλλα συστήματα παραγωγής θερμικής ενέργειας (π.χ. λέβητας διαφόρων καυσίμων, αντλία θερμότητας).

– Χαμηλό κόστος συντήρησης.

Πόσο συνεισφέρουν τα ηλιοθερμικά στην υφιστάμενη θέρμανση;

  Ο βαθμός συνεισφοράς των ηλιοθερμικών και κατ επέκταση μείωσης της χρήσης καυσίμων, εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες, το υψόμετρο, τη γεωγραφική θέση, το μέγεθος της εγκατάστασης και άλλους παράγοντες. Ανάλογα με το τοπικό κλίμα και τη θέση του κτηρίου, το ηλιακό πάνελ δύναται να αιχμαλωτίσει περισσότερη ή λιγότερη ενέργεια. Ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, τα ηλιοθερμικά καλύπτουν από πολύ μικρό, έως και ποσοστό μεγαλύτερο από το 80% των ετήσιων αναγκών θέρμανσης. Βέβαια, πολύ υψηλές καλύψεις δεν αποτελούν οικονομικά βιώσιμες λύσεις. Η ιδανική σχέση κόστους – απόδοσης είναι η επίτευξη μιας κάλυψης της τάξης του 40-60% του συνολικού θερμικού φορτίου (ΖΝΧ και ΘΧ).

Παράδειγμα για το βαθμό συνεισφοράς του ηλιοθερμικού:

Ένα ηλιοθερμικό σύστημα εφαρμοσμένο και συνδυασμένο με θέρμανση δαπέδου στην Κρήτη, θα μπορεί να αναλάβει σχεδόν εξ ολοκλήρου τα θερμικά φορτία μηδενίζοντας τη χρήση πετρελαίου. Το ποσοστό συνεισφοράς θα είναι σαφώς μικρότερο σε αντίστοιχη περιοχή της Μακεδονίας, όπου η ηλιακή ακτινοβολία είναι μειωμένη, σίγουρα όμως θα ξεπερνά το 50%, μείωση που είναι πολύ σημαντική για τις καταναλώσεις καυσίμων και την καθημερινή οικονομία.

Όγκος και επιφάνεια εγκατάστασης

  Για την επίτευξη της κάλυψης του 40-60% του θερμικού φορτίου, με βάση τη μέση ηλιοφάνεια στην Ελλάδα και τη μέση απαιτούμενη ενέργεια θέρμανσης των κτιρίων, η επιφάνεια των συλλεκτών ηλιακής ενέργειας θα πρέπει να αντιστοιχεί στο 20% της επιφάνειας του θερμαινόμενου χώρου, ενώ ο απαιτούμενος όγκος αποθήκευσης είναι περίπου δεκαπλάσιος, υπολογισμένος σε λίτρα. Για μία οικία δηλαδή 100τ.μ., απαιτούνται 20τ.μ. επίπεδων συλλεκτών και 1000λ. δοχείων αποθήκευσης ζεστού νερού (περίπου 200λ. για το ζεστό νερό χρήσης και 800λ. για το νερό θέρμανσης). Σε περίπτωση δώματος, η απαιτούμενη διαθέσιμη επιφάνεια θα πρέπει να είναι περίπου 1,5 φορά της επιφάνειας των συλλεκτών, δηλαδή περίπου 30τ.μ., ενώ για την εγκατάσταση των δοχείων αποθήκευσης απαιτούνται περίπου 3-4τ.μ..

Πλεονεκτήματα της Ηλιοθερμίας

1. Εξοικονόμηση καυσίμου.

2. Γρήγορη απόσβεση της επένδυσης.

3. Μειωμένη συντήρηση.

4. Μείωση ρύπων.

5. Αισθητικό αποτέλεσμα.

6. Δεν καταργείται το υπάρχον σύστημα θέρμανσης.

7. Πολύ μικρές επεμβάσεις στις υφιστάμενες κατοικίες.

  Ένα ακόμα πλεονέκτημα ενός τέτοιου συστήματος είναι ότι, το μέγεθός του (και κατά συνέπεια το κόστος του) μπορεί να είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του χρήστη και να μεταβάλλεται εύκολα. Για παράδειγμα, μπορεί να τοποθετηθεί αρχικά ένα σύστημα που να αναλαμβάνει κατά 30% το φορτίο της θέρμανσης και μετά από ένα χρόνο να επεκταθεί, με τοποθέτηση επιπλέον ηλιακών συλλεκτών, έτσι ώστε να καλύπτει το 60% της θέρμανσης. Ιδιαίτερα σε περίπτωση εγκατάστασης ηλιοθερμικών σε νεοανεγειρόμενο κτήριο, η εξοικονόμηση χρημάτων είναι μεγαλύτερη: Επειδή ένα ποσοστό της θερμικής ισχύος που χρειάζεται το αναλαμβάνει το ηλιοθερμικό σύστημα, το μέγεθος του συμβατικού εξοπλισμού (λέβητας και καυστήρας) που απαιτείται να εγκατασταθεί είναι μικρότερο. Ένα μέρος δηλαδή των χρημάτων που επενδύονται για την ηλιοθερμία, εξοικονομούνται από την πρώτη μέρα, κατά την αγορά του βασικού εξοπλισμού. Για παράδειγμα, μπορεί να προτιμηθεί η αγορά λέβητα ισχύος 20ΚW αντί για 50ΚW, εάν κατά την αρχική εγκατάσταση (νεοανεγειρόμενη οικοδομή) εγκατασταθεί και ηλιοθερμικό σύστημα με συμμετοχή 60%.

Κόστος

  Το κόστος ενός συστήματος 20τ.μ. όπως στο παραπάνω παράδειγμα, είναι περίπου 10.000-12.000 ευρώ. Η εξοικονόμηση που μπορεί να επιφέρει είναι περίπου 1,3 τόνοι πετρελαίου ετησίως. Το 10% του κόστους εγκατάστασης εκπίπτει από τον φόρο εισοδήματος. Αυτό σημαίνει ότι, το κόστος της εγκατάστασης με τη σημερινή τιμή του πετρελαίου, εξοικονομείται σε 8 περίπου χρόνια. Η εξίσωση των τιμών πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης μελετάται ήδη, συνεπώς η θέρμανση των κτηρίων μέσω της ηλιοθερμίας γίνεται οικονομικά ελκυστικότερη.

logo-test1.png

Διεύθ.: Ρούμελης 33, Αγία Παρασκευή 15341, Αθήνα
Τηλ.: 2106008998
E-mail: info@merkenergy.gr

Gallery

© Copyright 2019 Finance. All Rights Reserved.

Search

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies  για την βελτίωση της περιήγησής σας. Η επιχείρηση συμμορφώνεται με τον GDPR.